Cerca simpleCerca avançadaPresentació

ALEHOOP 2018

Recursos en línia per elaborar treballs de recerca

Resultat de la cercaResultat de la cerca
Diario oficial de la Unión Europea: DOUE Obre en una finestra nova

Descripció:Publicació oficial de la Unió Europea. Es publica en dues seccions independents: "Legislación" (reglaments, directives, decisions...) i "Comunicaciones e informaciones" (resums de sentències dels tribunals europeus, actes de les sessions del Parlament, convocatòries d'oposicions, etc.). La versió en línia inclou el text complet des de gener de 1998. Només es pot accedir a la informació a partir del número o data del DOUE (no hi ha un cercador intern). A part, es pot accedir al "Suplemento del Diario oficial", que són els anuncis de concursos públics separats per països.
Matèries:Unió Europea, Legislació
Editor:Oficina de Publicaciones de la Unión Europea
Tipus de recurs:Legislació, Portals
Llengua:Castellà
URL:http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es Obre en una finestra nova
m'agrada

Recursos en línia per elaborar treballs de recerca

ALEHOOP és un recull selectiu de recursos en línia que vol ser una eina d'ajuda per a treballs de recerca bàsica. Ofereix una mostra de recursos informatius útils per a estudiants de batxillerat i dels primers anys de la universitat.

Aquest servei en línia ha estat creat des de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona.

És un projecte desenvolupat per Lluís Agustí, Jordi Ardanuy, Sílvia Argudo, Jorge Franganillo, Francesc García, Javier Lechón, Candela Ollé, Amadeu Pons, Josep Manuel Rodríguez Gairín, Pedro Rueda, Marta Somoza i Nora Vela.