Cerca simpleCerca avançadaPresentació

ALEHOOP 2018

Recursos en línia per elaborar treballs de recerca

Resultat de la cerca Resultat de la cerca

Cerca: Unió Europea al camp MATERIA

Recursos trobats: 8

Mostrant resultats: 15

1

Centre de Documentació Europea

Portal del Centre de Documentació Europea d'Alacant (CDE-Alacant), que és un punt de la xarxa de difusió d'informació de la Comissió Europea, concedit a la Universitat d'Alacant el 1985. Dóna accés al Diario oficial de la Unión Europea, al Boletín oficial del Estado (BOE) i a altres butlletins oficials europeus i autonòmics.

http://www.cde.ua.es/index-va.asp Obre en una finestra nova

Unió Europea, Legislació


m'agrada
2

Diario oficial de la Unión Europea: DOUE

Publicació oficial de la Unió Europea. Es publica en dues seccions independents: "Legislación" (reglaments, directives, decisions...) i "Comunicaciones e informaciones" (resums de sentències dels tribunals europeus, actes de les sessions del Parlament, convocatòries d'oposicions, etc.). La versió en línia inclou el text complet des de gener de 1998. Només es pot accedir a la informació a partir del número o data del DOUE (no hi ha un cercador intern). A part, es pot accedir al "Suplemento del Diario oficial", que són els anuncis de concursos públics separats per països.

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es Obre en una finestra nova

Unió Europea, Legislació


m'agrada
3

Europa: el portal de la Unión Europea

Portal de la Unió Europea que reucll i ofereix notícies relacionades amb aquesta institució en les llengües oficials de la UE. La informació està classificada sota els següents epígrafs: "La UE día a día", "Actividades (por temas)", "Instituciones", "Documentos", "Servicios".

http://europa.eu/ Obre en una finestra nova

Unió Europea, Política, Geografia


m'agrada
4

Eurostat

Publicació anual (des de 1992) que inclou dades estadístiques bàsiques sobre la Unió Europea i els països que la formen. Les dades estan recollides per Eurostat: l'entitat oficial encarregada de l'estadística. La versió en línia és constituïda per un conjunt de fitxers en pdf que corresponen a la digitalització de la versió impresa. Ordenació sistemàtica per matèries: població, economia, medi ambient, etc.

http://europa.eu.int/comm/eurostat Obre en una finestra nova

Unió Europea, Estadística


m'agrada
5

IATE (Inter-Active Terminology for Europe)

Portal de la Unió Europea que conté la terminologia específica que s'utilitza a les seves institucions. Dins IATE hi ha integrades totes les bases de dades de terminologia de la UE i la traducció a totes les llengües oficials de fins a 1,4 milions de termes. Al fer una consulta es recupera la paraula introduïda en tots els epígrafs que la contenen i dóna la traducció de cada un d'ells als idiomes que s'han seleccionat en el moment de fer la cerca. Íntegrament en anglès.

http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do?method=load Obre en una finestra nova

Lingüística, Unió Europea, Idiomes


m'agrada
Ordena els resultats per:


Recursos en línia per elaborar treballs de recerca

ALEHOOP és un recull selectiu de recursos en línia que vol ser una eina d'ajuda per a treballs de recerca bàsica. Ofereix una mostra de recursos informatius útils per a estudiants de batxillerat i dels primers anys de la universitat.

Aquest servei en línia ha estat creat des de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona.

És un projecte desenvolupat per Lluís Agustí, Jordi Ardanuy, Sílvia Argudo, Jorge Franganillo, Francesc García, Javier Lechón, Candela Ollé, Amadeu Pons, Josep Manuel Rodríguez Gairín, Pedro Rueda, Marta Somoza i Nora Vela.